Vi har den glede av å ønske alle fotballspillere, trene, ledere, pulikum og samarbeidspartnere velkommen til fotballsesongen 2012.

Det er påmeldt 430 spillere, fordelt på 47 lag til årets seriespill, samt mange interessante cuper. 100 trenere og lagledere(i hovedsak foreldre) gjør denne høye aktiviteten mulig. En stor takk til dere alle.

Gjerdrum Fotball har blitt en stor breddeklubb på Romerike. Vi har som målsetting å tilby et godt sportslig tilbud til alle som har lyst til å spille fotball, men vi har også ambisjoner om å legge forholdene til rette for de ungdomsspillerne som har de rette ambisjoner, treningsiver og holdninger til å drive idretten lengre. Vi har bl.a. hatt 18 spillere på sone og kretstreninger gjennom vinteren og det er vi som klubb stolte av.

Nytt av året er vårt tette samarbeid med fotballkretsen vedr. prosjektet «Jenter i fokus», som har som målsetting å løfte jentefotballen i GIL Fotball ytterligere de neste årene. Vårt seniorlag på herresiden spiller for tiden i 4. divisjon og vi har som målsetting å være med å kjempe blant de beste lagene i denne divisjonen. Rekruttering av nye dommere i klubben er god, men vi erkjenner at vi må bli ennå flinkere til å følge opp våre dommere for å få flere til å satse på videre dommerkarriere. Det er viktig for klubben.

VI mener vi har fått på plass et godt fotballstyre og sportslig utvalg, som skal være med å videreutvikle GIL Fotball. Det har blitt en fin blanding av erfarne personer og nye innovative medlemmer med mye kompetanse.

Våre baneanlegg har meget høy utnyttelsesgrad(Idrettsparken, Torshov, Grøkull), og det er startet en jobb med å vurdere alternativer med videreutvikling av idrettsparken. Vi ønsker oss større kunstgresskapasitet, undervarme, klubbhus, tribuner og større garderobekapasitet. Kostnadskontrollen i GIL Fotball er bra og klubben driver med et fornuftig overskudd.

Til slutt ønsker jeg å takke alle fotballspillere, trenere, ledere, publikum og samarbeidspartnere, som gjør vår fotballsatning mulig. Har du nye ideer eller ser positive muligheter vil vi gjerne høre fra deg. Lykke til med sesongen 2012!


Med vennlig hilsen
Per Egil Moseng
Leder, GIL Fotball